O NÁS

Roky jsme o tom jen hovořili... Na výroční schůzi každoročně klopili zrak... A nakonec po dlouhých sedmi letech je to tu... tradice mladých hasičů Mlečice pokračuje!

Bylo až zahanbující, že jsme tuto jedinou sportovní dětskou zájmovou činnost naší obce nechali omotat pavučinami. I když se těžko navazuje na přetrženou nit a ještě hůře na bezkonkurenční výsledky našeho předchůdce Františka Pravdy, který posledních deset z dvaceti trenérských let sbíral jen vavříny, nenechali jsme se odradit.

A tak jsme dne 13.10.2016 odstartovali hasičský kroužek s dvaceti dětmi. Program jsme se snažili udělat pestrý, abychom naše hasičské nováčky neodradili hned v úvodu... Kromě exkurze do HZS Rokycany jsme dětem připravili hasičskou stopovanou, kde si děti formou hry procvičily naučenou teorii, a zároveň na jejímž konci čekaly na děti předvánoční dárky.

S novým rokem jsme se po vzájemné dohodě rozloučili s pěti dětmi a zbývajících patnáct začali připravovat na soutěže nejen vědomostně, ale i technicky a především běžecky.

Jsme rádi, že tento "nultý" ročník zaujal také děti a příbuzné z předchozí zlaté generace, což je pro nás zároveň i bič, protože Veronika Buštová, Natálka a Zdenička Kučerovi, Eliška Töröšová a Jakub Drábek se ve svých rodinách mohou určitě inspirovat. Právě poslední jmenovaný, Jakub, se pro účast na soutěžích Plamen rozhodl na poslední chvíli, přece jen si ho atmosféra získala, stejně tak jako jeho otce. Jiní se mohou pochlubit prarodiči/rodiči, kteří se angažují v místních SDH až po OSH (Sára Mašková, Marie Procházková, Ladislav Král). Vážíme si ale pracovitosti a zapálení všech našich mladých hasičů. I proto, že se nám podařilo jim předat to nejdůležitější... 

Nejde zdaleka ani o to, že přes polní podmínky a krátký čas dobře zvládají dané disciplíny, ale o to, že spolupracují jako skutečný tým. Na trénincích, když je po nezdařeném pokusu někomu do breku, neváhají ho utěšovat. I na svých prvních soutěžích, Nočním běhu v Dobřívě a jarním kole Plamen v Břasích, prokázali, že vzájemnou pomocí a podporou dojdou nejdál. Proto nás, trenéry, tato činnost motivuje a zároveň zavazuje do dalších ročníků. 

Pokud dětem jen vyplníme jejich volný čas, pokud jim rozšíříme obzory, pokud je zvedneme od počítačů, pokud jim jejich úspěchy budou přinášet radost, pokud je účast třeba nasměruje v jejich budoucích povolání... má tato činnost smysl.